Privacyverklaring

Informatie over het verzamelen van persoons- en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Fijn dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw interesse.

Het vertrouwen dat u in ons stelt, is voor ons bijzonder belangrijk en betekent dat wij verplicht zijn om met uw gegevens zorgvuldig om te gaan en deze tegen misbruik te beschermen.

Vandaar dat wij u met deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming ervan op de hoogte willen stellen, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken – en dit vanzelfsprekend met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het internetgebruik richten wij ons ter bescherming van uw persoonsgegevens ook op de Duitse Wet inzake Elektronische Media [Telemediengesetz] (TMG).

Hieronder informeren wij u over het omgaan met uw persoonsgegevens. Daarbij zijn persoonsgegevens alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

weinor GmbH & Co. KG

Matthias-Brüggen-Straße 110

D-50829 Keulen - Ossendorf
E-mail:  Datenschutz@weinor.de

De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is die natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die als volgt te bereiken is:

weinor GmbH & Co.KG
Datenschutzbeauftragter (functionaris voor gegevensbescherming )

Matthias-Brüggen-Straße 110

D-50829 Keulen / Ossendorf
E-mail: dsb@weinor.de

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. het opvragen van informatie of aanvragen aan de verwerkingsverantwoordelijke) gebruik van een SSL-resp. TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks „https://" en het slotsymbool in uw browserregel.


Gegevensregistratie bij het bezoek aan onze website

U kunt onze websites bezoeken zonder aan ons mee te delen, wie u bent. Als u onze website bezoekt om u uitsluitend te informeren, dan verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser aan onze server stuurt („logfiles").
Als u onze website oproept, dan verzamelen we onderstaande gegevens die voor ons technisch nodig zijn om u de website te tonen:

 • onze bezochte website
 • datum en tijd op het tijdstip van de aanvraag
 • hoeveelheid gezonden data in bytes
 • bron/verwijzing waarvandaan u op de site bent gekomen 
 • gebruikte browser incl. versie en taal
 • gebruikt besturingssysteem
 • gebruikt IP-adres (evt.: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats conform art. 6, lid 1, sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Het doorgeven of voor een ander doeleinde gebruiken van de gegevens vindt niet plaats. Bij een concreet aanknopingspunt inzake wederrechtelijk gebruik behouden wij ons echter het recht voor om de logfiles achteraf te controleren.


Gebruik van cookies

Om uw bezoek aan onze website interessanter en informatiever te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw eindapparat worden opgeslagen.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser heeft gesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze reclamepartners in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

Voor de bovengenoemde doeleinden maken wij ook gebruik van de diensten van de hieronder vermelde reclamepartners (derden-aanbieders), die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking via de dienst conform art. 4 nr. 7 AVG. Deze permanente cookies worden automatisch gewist na een vooraf bepaalde periode, die afhankelijk is van het cookie. Meer informatie over de gegevensverwerking van onze reclamepartners en over uw rechten vindt u in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaringen.

 

Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele, door ons geïmplementeerde cookies, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt b AVG, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f AVG om onze gerechtvaardigde belangen bij de best mogelijke werking van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te beschermen.

Voor sommige van de gebruikte cookies hebben wij uw toestemming nodig overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a AVG. De toestemming is alleen geldig voor de genoemde doeleinden. De verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt of opgeslagen voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of actualiseren. Om uw toestemming in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming te beheren, maken wij gebruik van het toestemmingsbeheersysteem Usercentrics. Usercentrics is een toestemmingsbeheersysteem van de firma Usercentrics GmbH in München, Sendlinger Straße 7. De Usercentrics toestemmingsbeheerder registreert de toestemming die u als gebruiker van de website geeft voor het laden van de technisch niet-vereiste cookies of andere diensten op onze website. De gegeven toestemming wordt zowel in cookies als op de Usercentrics-server opgeslagen.

Let op: u kunt uw browser ook zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. U kunt de cookies te allen tijde wissen in de systeeminstellingen van uw browser.

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de werking van onze website beperkt kan zijn.

 

Telefoonnummertracking

Wij gebruiken een zogenaamd “tracking-telefoonnummer” van Matelso GmbH, Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart (“MaTelSo”) om het gedrag van bellers te meten. Daarbij wordt een tracking-telefoonnummer op onze website weergegeven. Als u dit tracking-telefoonnummer belt, wordt u doorgeleid naar ons oorspronkelijke telefoonnummer.

Het doorleiden van de oproep wordt uitgevoerd door MaTelSo. Daarbij wordt gemeten hoe vaak het individuele tracking-telefoonnummer werd gebeld en vanaf welk telefoonnummer dit werd gedaan. Na het telefoongesprek worden de volgende gegevens door MaTelSo aan ons doorgegeven:

 • Gebelde tracking-telefoonnummer
 • Telefoonnummer van de beller, indien niet onderdrukt
 • Telefoonnummer van de opgeroepene
 • Begin en duur van het gesprek

Dit stelt ons in staat om de geplaatste reclamecampagnes statistisch te evalueren.

De verkregen informatie wordt door MaTelSo volgens onze instructies verwerkt, opgeslagen op servers in de EU en na 3 maanden automatisch gewist.

Meer informatie vindt u op de website van Matelso GmbH:
https://www.matelso.com/en/privacy-statement


Het opnemen van contact

In het kader van het opnemen van contact met ons (bijv. per e-mail of door het contactformulier op onze website of in de applicatie weinor „3D Designer“) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden verzameld, wordt uit het desbetreffende contactformulier duidelijk. Bovendien kunt u ons in het kader van het aanvragen van contact nog meer gegevens vrijwillig ter beschikking stellen. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van de beantwoording van uw verzoek resp. voor het opnemen van contact door ons en onze vakhandelaren en de daarmee verbonden technische administratie opgeslagen en gebruikt. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatige belang bij de beantwoording van uw verzoek conform art. 6, lid 1, sub f AVG. Beoogt u met het opnemen van contact het afsluiten van een overeenkomst met ons, dan is een aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, sub b AVG. Uw gegevens wordt na de afsluitende verwerking van uw aanvraag gewist. Dit is het geval als uit de omstandigheden duidelijk wordt dat de desbetreffende toedracht ten slotte is opgehelderd en wettelijke bewaarplichten het wissen niet in de weg staan.


Aanmelding voor onze e-mail newsletter

Als u zich voor onze e-mail newsletter aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. U dient ons voor het sturen van de newsletter uitsluitend uw e-mailadres te vermelden. Het verdere vermelden van evt. gegevens is vrijwillig en deze worden gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Voor het versturen van de newsletter maken wij gebruik van de zgn. double opt-in procedure. Dit wil zeggen dat wij u pas dan een e-mail newsletter zullen sturen, als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met het versturen van de newsletter. Wij sturen u dan een bevestigings-e-mail waarin u wordt gevraagd om door het aanklikken van een bepaalde link te bevestigen, dat u de newsletter in de toekomst wilt ontvangen. Door de bevestigingslink te activeren, verstrekt u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens conform art. 6, lid 1, sub a AVG. Bij het aanmelden voor de newsletter slaan wij uw door de Internet Service-Provider (ISP) geregistreerde IP-adres alsmede de datum en de tijd van uw aanmelding om een mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen vaststellen. De door ons bij de aanmelding voor de newsletter verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het benaderen ten behoeve van reclamedoeleinden van de newsletter. U kunt de newsletter te allen tijde via de daarvoor voorziene link in de newsletter of door een desbetreffend bericht aan de eerder genoemde verwerkingsverantwoordelijke afzeggen. Nadat u de newsletter hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onverwijld uit onze newsletter-mailinglist gewist, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het daarboven uitgaande recht om de gegevens te gebruiken voorbehouden dat rechtens is geoorloofd en waarover wij u in deze verklaring informeren.


Gegevensverwerking bij online enquêtes

De persoonsgegevens die u ons in het kader van de online enquêtes ter beschikking stelt, worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden, bijv. voor de tevredenheidsanalyse van onze klanten. Het doorgeven van de gegevens aan derden vindt niet plaats.

De deelname aan de online enquête is vrijwillig en is mogelijk zonder registratie of het noemen van de contactgegevens.

U kunt toekomstige online enquêtes te allen tijde via de daarvoor bedoelde link in de uitnodiging voor de online enquête of door een desbetreffend bericht aan interview@weinor.de afzeggen.


Gegevensverwerking bij de voorbereiding van de overeenkomst als klant (vakhandelaar) en kredietwaardigheidsanalyse)

Bij de voorbereiding van een overeenkomst als klant (vakhandelaar) vindt een gestandaardiseerde kredietwaardigheidsanalyse plaats.De door ons verzamelde persoonsgegevens (naam, adres, fiscaal identificatienummer) worden in het kader van de kredietwaardigheidsanalyse aan de met de kredietwaardigheidsbevestiging belaste onderneming doorgegeven.  De wettelijke grondslag voor het doorgeven van de gegevens hierbij is art. 6, lid 1, sub b AVG.


Gegevensverwerking ter uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst en doorgifte van gegevens

Ter uitvoering van de overeenkomst met u verwerken wij uw door ons verzamelde gegevens. Zonder deze gegevensverwerking kunnen wij de overeenkomst met u niet afsluiten en niet uitvoeren. Ter uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst werken wij samen met dienstverleners die ons volledig of ten dele bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten bijstaan. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, indien dit voor de levering van de artikelen vereist is.  De wettelijke grondslag voor het doorgeven van de gegevens hierbij is art. 6, lid 1, sub b AVG.Overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden door, indien:

 • u conform art. 6 alinea 1, lid a AVG uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, bijv. voor de overdracht van uw gegevens aan vakhandelaren in het kader van het zoeken naar partners,
 • de doorgifte conform art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG het doen gelden, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte noodzakelijk is en er geen termen aanwezig zijn om te vermoeden, dat u een hoger beschermd belang bij het niet doorgeven van uw persoonsgegevens hebt,
 • de doorgifte conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG voor de contactopname waarmee voor u geselecteerde vakhandelaren uitsluitend voor advies en informatie dient en er geen termen aanwezig zijn om te vermoeden dat u een hoger beschermd belang bij het niet doorgeven van uw persoonsgegevens hebt,
 • er voor het geval dat voor de doorgifte conform art. 6, lid 1, zin 1, sub c. AVG een wettelijke verplichting bestaat en
 • wettelijk toegestaan en conform art. 6, lid 1, zin 1, sub b AVG voor de afwikkeling van overeenkomsten noodzakelijk is.


Gegevensverwerking bij cursussen

De persoonsgegevens die u ons in het kader van deze aanmelding ter beschikking stelt, worden uitsluitend gebruikt voor de bewerking van de aanmelding en deelname. Het doorgeven aan derden vindt niet plaats.Bij de cursussen wordt de deelnemers verzocht om zich in een presentielijst in te schrijven. Deze dient uitsluitend ter documentatie en voor de afrekening. De presentielijst voor de cursussen wordt na het plaatsvinden ervan in de afrekeningsdocumentatie bewaard. Deze documentatie wordt na een bewaringstermijn van 10 jaar vernietigd.


Creatie en gebruik van foto's/video's bij evenementen

Het kan gebeuren dat wij op manifestaties foto’s en video’s maken om die te documenteren en om ze in onze promotionele presentatie (bijv. op onze websites of social media pagina’s, flyers of gedrukte reclamematerialen) te kunnen inzetten. Als u niet wilt dat u op een foto staat of in een video verschijnt, kunt u ons dat altijd meedelen. Neem gewoon contact met ons op. Rechtsgrond van de gegevensverwerking bij het maken en gebruik van foto’s en video’s is art. 6 lid 1 sub a) AVG indien de verwerking berust op uw toestemming, en art. 6 lid 1 sub b) AVG indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst/het beheer van de rechten, alsmede art. 6 lid 1 sub f) AVG voor de bescherming van onze genoemde rechtmatige belangen om de foto’s te maken en te gebruiken.


Doubleclick by Google

De website maakt gebruik van de zogenaamde remarketing technologie van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ).Door deze technologie worden gebruikers die deze site reeds hebben bezocht en zich voor het aanbod interesseerden, door doelgerichte reclame op de sites van het Google Partner Netwerk opnieuw aangesproken. Het tonen van de reclame vindt plaats door het gebruik van cookies, met behulp waarvan het gedrag van de gebruiker bij het bezoek aan de website wordt geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde reclame kan worden gebruikt.Wilt u echter geen op interesse gebaseerde reclame door de Google remarketing technologie ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren door de deactiveringssite voor DoubleClick www.google.de/settings/ads op te roepen.Wij maken u er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van onze websites in hun volle omvang gebruik kunt maken.


Webanalysedienst Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van het in de VS gevestigde bedrijf Google LLC. Google Analytics maakt gebruik van zog. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de uitbreiding van "anonymizelP" die een anonimisering van het IP-adres door verkorting waarborgt en een rechtstreeks verband met personen uitsluit. Door de uitbreiding wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van het akkoord over de Europese Economische Ruimte eerst verkort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Deze verwerking vindt plaats conform art. 6, lid 1, sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de statistische analyse van het gedrag van de gebruiker ten behoeve van optimaliserings- en marketingdoeleinden.
In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en met het internet in verband staande diensten jegens ons te leveren.  Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voor de toekomst voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hI=de

Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert.

We hebben Google door een opdrachtverwerkingsovereenkomst verplicht tot een omgang met uw gegevens die  in overeenstemming is met de voorschriften van de gegevensbescherming.

Het in de VS gevestigde bedrijf Google LLC is voor het tussen de EU en de VS gesloten Verdrag inzake gegevensbescherming „Privacy Shield" gecertificeerd dat de inachtneming van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Meer informatie m.b.t. de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hI=de

De vastgelegde gegevens worden automatisch na 26 maanden gewist.
Indien u het met de registratie niet eens bent, dan kunt u deze met de eenmalige installatie van de browser-add-ons voor de deactivering van Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hI=de) verhinderen.


Videobewaking van het bedrijfsterrein

Het bedrijfsterrein van weinor GmbH & Co. KG wordt door middel van optische opnameapparatuur bewaakt als afschrikmiddel voor zaakbeschadiging en diefstal alsmede van het uitoefenen van het huisrecht en eventueel van de bewijsgaring bij diefstal en zaakbeschadiging.  Deze verwerking vindt plaats conform art. 6, lid 1, sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de bescherming van ons eigendom. De bewaringstermijn van de opname richt zich naar de wettelijke voorschriften.


Rechten die u als betrokkene kunt doen gelden

Het geldende gegevensbeschermingsrecht [Datenschutzrecht] waarborgt u jegens de verwerkingsverantwoordelijk met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide rechten die u als betrokkene kunt doen gelden (recht van inzage en recht van interventie), waarover wij u hieronder op de hoogte zullen brengen.

- Recht van inzage conform art. 15 AVG:

U hebt met name recht van inzage betreffende

 • uw door ons verwerkte persoonsgegevens,
 • de doeleinden van de verwerking,
 • de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens,
 • de ontvangers of categorieën ontvangers, jegens wie uw gegevens openbaar werden of worden gemaakt,
 • de geplande opslagtermijn incl. de criteria voor de bepaling van de opslagtermijn,
 • het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, recht van bezwaar tegen de verwerking,
 • het bestaan van een bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit,
 • de bron van uw gegevens, indien deze niet door ons bij u werden verzameld,
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en evt. nuttige informatie over de onderliggende logica alsmede het u betreffende  belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking,
 • alsmede uw recht op informatieverstrekking welke garanties er bestaan bij het doorgeven van uw gegevens aan derde landen.

- Recht op rectificatie conform art. 16 AVG:

U hebt recht op onverwijlde rectificatie van op u betrekking hebbende onjuiste gegevens en/of vervollediging van uw onvolledige bij ons opgeslagen persoonsgegevens.

- Recht op gegevenswissing conform art. 17 AVG:

Als voldaan wordt aan de voorwaarden van art. 17, lid 1 AVG dan hebt u het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Dit recht bestaat met name dan niet, indien de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering vereist is.

- Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG:

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen, zolang de door u betwiste juistheid van uw gegevens gecontroleerd wordt, indien u een wissing van uw gegevens als ongeoorloofde gegevensverwerking afwijst en in plaats daarvan om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt, indien u uw gegevens voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodig heeft, nadat wij deze gegevens voor de verwerkingsdoeleinden niet meer nodig hebben of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

- Recht op informatieverstrekking conform art. 19 AVG:

Indien U het recht op rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijke hebt doen gelden, dan is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel inspanning zou vergen. U komt het recht toe over deze ontvangers op de hoogte te worden gebracht.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG:

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen, indien dit technisch te verwezenlijken is.

- Recht herroeping van verstrekte toestemmingen conform art. 7, lid 3 AVG:

U hebt het recht om een eenmaal verstrekte toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde voor de toekomst te herroepen. Bij het herroepen zullen wij de betreffende gegevens onverwijld wissen, indien verdere verwerking niet door een wettelijke grondslag voor de verwerking zonder toestemming kan worden gestaafd. Door het herroepen van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de intrekking plaatsgevonden verwerking onverkort van kracht.

- Recht op om een klacht in te dienen conform art. 77 AVG:

Indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, dan hebt -  onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte- het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de vermoedelijke overtreding is begaan.De voor ons bevoegde instantie die met het toezicht op de gegevensbescherming is belast, is de

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
[Gelastigde van de deelstaat voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen] 

Kavalleriestr. 2 - 4
D-40213 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

- Recht van bezwaar conform art. 21 AVG

Indien wij in het kader van de afweging van de belangen uw persoonsgegevens op grond van een doorslaggeven d gerechtvaardigd belang verwerken, hebt u te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om voor de toekomst bezwaar in te dienen tegen deze verwerking.

Indien u uw recht van bezwaar uitoefent, beëindigen wij de verwerking van de betreffende gegevens. Wij behouden ons het recht voor verdere verwerking voor, indien wij dwingende voor bescherming in aanmerking komende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele vrijheden en grondrechten of indien de verwerking het doen gelden, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte dient.

Indien uw persoonsgegevens door ons ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht, om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Indien u uw recht om bezwaar te maken uitoefent, dan beëindigen wij de verwerking van de u betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing.

U dient zich dan met uw verzoek m.b.t. uw rechten tot bovengenoemd adres te wenden:

Datenschutz@weinor.de


Actualiteit en wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is thans geldig (stand per mei 2018).

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarover en door gewijzigde wettelijke resp. voorschriften van overheidswege kan het noodzakelijk worden om onze privacyverklaring te wijzigen. De actuele privacyverklaring kan te allen tijde op onze website onder https://www.weinor.nl/gegevensbescherming/ door u worden opgeroepen en geprint.