Impressum

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Strasse 110
50829 Keulen
Duitsland

telefoon: 0221/59709-211
fax: 0221/594362
e-Mail: info(at)weinor.de
Internet: www.weinor.nl

beherende vennoot: weinor Beteiligungs-GmbH
algemeen directeur: Thilo Weiermann

Ingeschreven in het handelsregister te Keulen onder nummer 5676
Ingeschreven in het handelsregister te Keulen onder nummer 4661
BTW-nummer volgens art. 27a van de wet op de BTW
DE 122814372
WEEE: DE 91195434

Aansprakelijkheid:
Ondanks een zorgvuldige controle van de inhoud zijn wij niet aansprakelijk
voor eventuele fouten in de daarin verstrekte gegevens.

copyright:
De inhoud van deze homepage is door de auteurswet beschermd.Alle rechten ook
m.b.t. de vertaling in andere talen zijn voorbehouden.Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk of fotokopie, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van weinor GmbH & Co. KG.

“In de terraswereld foto’s van de Semina Life zijn gemetselde muren van  Wittmunder bakstenen te zien. Foto toelichting: © KopfKunst, Agentur für Kommunikation, www.kopfkunst.net (Wittmunder Torfbrandklinker, www.torfbrandklinker.de)